Dr n. med. Stanisław Ferenc

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł  specjalisty  chirurgii ogólnej. W 2014 roku obronił pracę doktorską zdobywając stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie chirurgii ogólnej, gastroenterologii i endoskopii. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej.

Doktor zainteresowania zawodowe skupia wokół małoinwazyjnej chirurgii laparoskopowej, chirurgii naczyniowej oraz wewnątrznaczyniowej, w tym również chirurgii żył kończyn dolnych. Na co dzień zajmuję się także endoskopową diagnostyką i leczeniem  chorób przewodu pokarmowego. Stale poszerza swoją wiedzę na kongresach, kursach
i szkoleniach specjalistycznych, stosując najnowsze standardy diagnostyki l leczenia. Jest autorem i współautorem  kilkudziesięciu prac naukowych.

Zakres świadczonych   usług:

  • operacje laserowe EVLT , klasyczne oraz CHIVA żylaków  kończyn dolnych
  • badanie USG duplex color Doppler  naczyń dogłowowych i kończyn dolnych
  • diagnostyka i leczenie miażdżycy  tętnic kończyn dolnych
  • skleroterapia żylaków kończyn dolnych
  • laserowe usuwanie teleangiektazji/pajączków
  • diagnostyka i leczenie przepukliny brzuszne,

Poznaj naszych specjalistów

Maria Rusinowska
Kosmetologia
Sabina Piwko
Kosmetologia
Ewelina Chrobak
Kosmetologia
dr n.med. Norbert Zapotoczny
Chirurgia naczyniowa
lek. med. Anna Wójcik-Maciejewicz
Dermatologia
lek. med. Tomasz Kolka
Medycyna estetyczna
lek. med. Artur Kierach
Trycholgia
lek. med. Aleksandra Łuniewska
Chirurgia plastyczna
lek. med. Katarzyna Cygan
Dermatologia
Dr n. med. Edyta Lelonek
Dermatologia
lek. med. Joanna Stoch-Stój
Medycyna estetyczna
Dr n. med. Stanisław Ferenc
Chirurgia naczyniowa
Poznaj wszystkich specjalistów