Dr n. med. Maciej Koźlik

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Specjalizację z zakresu chirurgii plastycznej rozpoczął 2012 roku w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach, którą następnie kontynuował od 2014 roku w Oddziale Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju. Swoje doświadczenie i umiejętności zdobywał przez wiele lat pod okiem wybitnych chirurgów plastycznych.


W ramach swojej pracy zawodowej wykonał kilkaset zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Uczestniczył w kursach i indywidualnych stażach w renomowanych ośrodkach w kraju i zagranicą.W swojej pracy naukowo-dydaktycznej jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych oraz kilkunastu wystąpień w krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu chirurgii plastycznej. W 2017 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych pracą pt. „Ocena preparatów ksenogennych w rekonstrukcji wyrostka zębodołowego – badania na zwierzęcym modelu rozszczepu” w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jest laureatem nagród naukowych oraz stypendystą programów: Grant Plus oraz Erasmus+. Członek towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń. W wolnym czasie relaksuje się pogłębiając swoje pasje – muzykę oraz zegarmistrzostwo.

 

Dr n.med. Maciej Koźlik wykonuje pełen zakres zabiegów chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. W obrębie jego szczególnych zainteresowań znajdują się między innymi operacje estetyczne nosa, małżowin usznych, piersi.

Poznaj naszych specjalistów

Lek. med. Anna Bagińska
Chirurgia plastyczna
Dr n. med. Maciej Koźlik
Chirurgia plastyczna
Maria Rusinowska
Kosmetologia
Sabina Piwko
Kosmetologia
lek. med. Anna Wójcik-Maciejewicz
Dermatologia
lek. med. Tomasz Kolka
Medycyna estetyczna
lek. med. Artur Kierach
Trycholgia
lek. med. Aleksandra Łuniewska
Chirurgia plastyczna
lek. med. Katarzyna Cygan
Dermatologia
Dr n. med. Edyta Lelonek
Dermatologia
lek. med. Joanna Stoch-Stój
Medycyna estetyczna
Poznaj wszystkich specjalistów