Misja

Wizja

Zapewnienie pacjentom najwyższych standardów diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej oraz dostarczanie nowoczesnych technologii, działając na rzecz rozwoju polskiej medycyny.

Misja

Zapewnienie pacjentom najwyższych standardów diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej oraz dostarczanie nowoczesnych technologii, działając na rzecz rozwoju polskiej medycyny.

Wartości
Koncentracja na relacjach
Profesjonalizm
Skuteczność
Kompleksowość